کشف پیکر کودک 3 ساله مفقودشده در سیل شرق گلستان/ پیکر پدر کودک همچنان مفقود است

کشف پیکر کودک 3 ساله مفقودشده در سیل شرق گلستان/ پیکر پدر کودک همچنان مفقود است
مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان از کشف پیکر کودک خردسال 3 ساله مفقودشده در سیل شرق گلستان خبر داد.

کشف پیکر کودک 3 ساله مفقودشده در سیل شرق گلستان/ پیکر پدر کودک همچنان مفقود است

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان از کشف پیکر کودک خردسال 3 ساله مفقودشده در سیل شرق گلستان خبر داد.
کشف پیکر کودک 3 ساله مفقودشده در سیل شرق گلستان/ پیکر پدر کودک همچنان مفقود است

View more posts from this author