کشف محموله 9 میلیاردی کالای قاچاق در غرب تهران

کشف محموله 9 میلیاردی کالای قاچاق در غرب تهران
فرمانده انتظامی غرب استان تهران از توقیف محموله لوازم یدکی خودروی قاچاق به ارزش بیش از 9 میلیارد ریال خبر داد.

کشف محموله 9 میلیاردی کالای قاچاق در غرب تهران

فرمانده انتظامی غرب استان تهران از توقیف محموله لوازم یدکی خودروی قاچاق به ارزش بیش از 9 میلیارد ریال خبر داد.
کشف محموله 9 میلیاردی کالای قاچاق در غرب تهران

View more posts from this author