کشف محموله 60 میلیاردی سیگارهای قاچاق در رباط‌کریم

کشف محموله 60 میلیاردی سیگارهای قاچاق در رباط‌کریم
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از کشف محموله سیگارهای خارجی قاچاق به ارزش 60 میلیارد ریال در شهرستان رباط‌کریم خبر داد.

کشف محموله 60 میلیاردی سیگارهای قاچاق در رباط‌کریم

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از کشف محموله سیگارهای خارجی قاچاق به ارزش 60 میلیارد ریال در شهرستان رباط‌کریم خبر داد.
کشف محموله 60 میلیاردی سیگارهای قاچاق در رباط‌کریم

View more posts from this author