کشف محموله 5 میلیاردی اسباب‌بازی قاچاق در خرم‌آباد

کشف محموله 5 میلیاردی اسباب‌بازی قاچاق در خرم‌آباد
جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان از توقیف یک دستگاه کانتینر حامل بار اسباب‌بازی خارجی قاچاق به ارزش 5 میلیارد ریال در خرم‌آباد خبر داد.

کشف محموله 5 میلیاردی اسباب‌بازی قاچاق در خرم‌آباد

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان از توقیف یک دستگاه کانتینر حامل بار اسباب‌بازی خارجی قاچاق به ارزش 5 میلیارد ریال در خرم‌آباد خبر داد.
کشف محموله 5 میلیاردی اسباب‌بازی قاچاق در خرم‌آباد

خبرگزاری ایران

View more posts from this author