کشف محموله میلیاردی اسباب‌بازی قاچاق در مرودشت

کشف محموله میلیاردی اسباب‌بازی قاچاق در مرودشت
فرمانده انتظامی مرودشت از توقیف یک دستگاه تریلر و کشف انواع اسباب‌بازی قاچاق به ارزش یک میلیارد و 300 میلیون ریال خبر داد.

کشف محموله میلیاردی اسباب‌بازی قاچاق در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از توقیف یک دستگاه تریلر و کشف انواع اسباب‌بازی قاچاق به ارزش یک میلیارد و 300 میلیون ریال خبر داد.
کشف محموله میلیاردی اسباب‌بازی قاچاق در مرودشت

View more posts from this author