کشف محموله قاچاق 3 میلیاردی در زنجان

کشف محموله قاچاق 3 میلیاردی در زنجان
فرمانده انتظامی استان زنجان از کشف انواع کالای قاچاق به ارزش تقریبی بیش از 3 میلیارد ریال خبر داد.

کشف محموله قاچاق 3 میلیاردی در زنجان

فرمانده انتظامی استان زنجان از کشف انواع کالای قاچاق به ارزش تقریبی بیش از 3 میلیارد ریال خبر داد.
کشف محموله قاچاق 3 میلیاردی در زنجان

View more posts from this author