کشف عتیقه‌های دوره هزاره اول قبل از میلاد در بناب

کشف عتیقه‌های دوره هزاره اول قبل از میلاد در بناب
فرمانده انتظامی شهرستان بناب از کشف 41 عدد عتیقه به ارزش 10 میلیارد ریال متعلق به دوران هزاره اول قبل از میلاد خبر داد.

کشف عتیقه‌های دوره هزاره اول قبل از میلاد در بناب

فرمانده انتظامی شهرستان بناب از کشف 41 عدد عتیقه به ارزش 10 میلیارد ریال متعلق به دوران هزاره اول قبل از میلاد خبر داد.
کشف عتیقه‌های دوره هزاره اول قبل از میلاد در بناب

View more posts from this author