کشف درب سنگی به سرقت رفته مقبره «آستراخاتون» در پیربکران

کشف درب سنگی به سرقت رفته مقبره «آستراخاتون» در پیربکران
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان اصفهان از کشف در سنگی تاریخی به سرقت رفته مقبره آستراخاتون در شهر تاریخی پیربکران خبر داد.

کشف درب سنگی به سرقت رفته مقبره «آستراخاتون» در پیربکران

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان اصفهان از کشف در سنگی تاریخی به سرقت رفته مقبره آستراخاتون در شهر تاریخی پیربکران خبر داد.
کشف درب سنگی به سرقت رفته مقبره «آستراخاتون» در پیربکران

View more posts from this author