کشف داروی قاچاق و غیرمجاز میلیاردی در خمین

کشف داروی قاچاق و غیرمجاز میلیاردی در خمین
فرمانده انتظامی شهرستان خمین از کشف یک میلیارد و 250 میلیون ریال داروی قاچاق از یک دستگاه خودرو در این شهرستان خبر داد.

کشف داروی قاچاق و غیرمجاز میلیاردی در خمین

فرمانده انتظامی شهرستان خمین از کشف یک میلیارد و 250 میلیون ریال داروی قاچاق از یک دستگاه خودرو در این شهرستان خبر داد.
کشف داروی قاچاق و غیرمجاز میلیاردی در خمین

View more posts from this author