کشف حدود 5 کیلو گرم هروئین در قزوین

کشف حدود 5 کیلو گرم هروئین در قزوین
فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری 2 سوداگر مرگ با حدود 5 کیلوگرم موادمخدر هروئین خبر داد.

کشف حدود 5 کیلو گرم هروئین در قزوین

فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری 2 سوداگر مرگ با حدود 5 کیلوگرم موادمخدر هروئین خبر داد.
کشف حدود 5 کیلو گرم هروئین در قزوین

View more posts from this author