کشف جنازه کوهنورد مالزیایی در ارتفاعات دماوند

کشف جنازه کوهنورد مالزیایی در ارتفاعات دماوند
مدیرعامل هلال احمر مازندران گفت: جنازه یک کوهنورد مالزیایی که سال گذشته حین صعود به قله دماوند مفقود شده بود، در ارتفاع 4 هزار و 500 متری این قله پیدا شد.

کشف جنازه کوهنورد مالزیایی در ارتفاعات دماوند

مدیرعامل هلال احمر مازندران گفت: جنازه یک کوهنورد مالزیایی که سال گذشته حین صعود به قله دماوند مفقود شده بود، در ارتفاع 4 هزار و 500 متری این قله پیدا شد.
کشف جنازه کوهنورد مالزیایی در ارتفاعات دماوند

View more posts from this author