کشف بیش از 7.7 تن انواع مواد مخدر در استان مرکزی

کشف بیش از 7.7 تن انواع مواد مخدر در استان مرکزی
فرمانده انتظامی استان مرکزی از کشف 7 تن و 711 کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل تریاک، هروئین، حشیش، شیشه و … در این استان خبر داد.

کشف بیش از 7.7 تن انواع مواد مخدر در استان مرکزی

فرمانده انتظامی استان مرکزی از کشف 7 تن و 711 کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل تریاک، هروئین، حشیش، شیشه و … در این استان خبر داد.
کشف بیش از 7.7 تن انواع مواد مخدر در استان مرکزی

View more posts from this author