کشف بیش از 7 هزار لیتر مشروبات الکلی در کلاردشت

کشف بیش از 7 هزار لیتر مشروبات الکلی در کلاردشت
دادستان عمومی و انقلاب کلاردشت از کشف 7 هزار و 40 لیتر مشروبات الکلی دست‌ساز در منطقه مکارود شهرستان کلاردشت خبر داد.

کشف بیش از 7 هزار لیتر مشروبات الکلی در کلاردشت

دادستان عمومی و انقلاب کلاردشت از کشف 7 هزار و 40 لیتر مشروبات الکلی دست‌ساز در منطقه مکارود شهرستان کلاردشت خبر داد.
کشف بیش از 7 هزار لیتر مشروبات الکلی در کلاردشت

View more posts from this author