کشف بیش از 6 تن انواع مواد مخدر استان مرکزی/ دستگیری بیش از 11 هزار توزیع‌کننده مواد مخدر

کشف بیش از 6 تن انواع مواد مخدر استان مرکزی/ دستگیری بیش از 11 هزار توزیع‌کننده مواد مخدر
دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی از کشف 6 تن و 862 کیلوگرم انواع مواد مخدر در 9 ماهه گذشته در این استان خبر داد.

کشف بیش از 6 تن انواع مواد مخدر استان مرکزی/ دستگیری بیش از 11 هزار توزیع‌کننده مواد مخدر

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی از کشف 6 تن و 862 کیلوگرم انواع مواد مخدر در 9 ماهه گذشته در این استان خبر داد.
کشف بیش از 6 تن انواع مواد مخدر استان مرکزی/ دستگیری بیش از 11 هزار توزیع‌کننده مواد مخدر

View more posts from this author