کشف بیش از 58 هزار عدد مواد محترقه در زنجان

کشف بیش از 58 هزار عدد مواد محترقه در زنجان
جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان از کشف بیش از 58 هزار عدد مواد محترقه توسط ماموران پلیس امنیت عمومی استان زنجان خبر داد.

کشف بیش از 58 هزار عدد مواد محترقه در زنجان

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان از کشف بیش از 58 هزار عدد مواد محترقه توسط ماموران پلیس امنیت عمومی استان زنجان خبر داد.
کشف بیش از 58 هزار عدد مواد محترقه در زنجان

View more posts from this author