کشف بیش از 5 تن مواد مخدر در همدان/ کشف 1500 میلیارد ریال کالای قاچاق در استان

کشف بیش از 5 تن مواد مخدر در همدان/ کشف 1500 میلیارد ریال کالای قاچاق در استان
فرمانده انتظامی استان همدان گفت: از ابتدای سال بیش از 5 هزار و 200 کیلوگرم انواع مواد مخدر در سطح این استان کشف شده است.

کشف بیش از 5 تن مواد مخدر در همدان/ کشف 1500 میلیارد ریال کالای قاچاق در استان

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: از ابتدای سال بیش از 5 هزار و 200 کیلوگرم انواع مواد مخدر در سطح این استان کشف شده است.
کشف بیش از 5 تن مواد مخدر در همدان/ کشف 1500 میلیارد ریال کالای قاچاق در استان

View more posts from this author