کشف بیش از 5 تن انواع مواد مخدر در استان مرکزی

کشف بیش از 5 تن انواع مواد مخدر در استان مرکزی
فرمانده انتظامی استان مرکزی از افزایش 7درصدی مواد مخدر در هشت ماهه نخست امسال در استان خبر داد و گفت:‌ در این مدت 5 تن و 772 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.

کشف بیش از 5 تن انواع مواد مخدر در استان مرکزی

فرمانده انتظامی استان مرکزی از افزایش 7درصدی مواد مخدر در هشت ماهه نخست امسال در استان خبر داد و گفت:‌ در این مدت 5 تن و 772 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.
کشف بیش از 5 تن انواع مواد مخدر در استان مرکزی

View more posts from this author