کشف بیش از 43 میلیارد ریال کالای قاچاق در بندرلنگه

کشف بیش از 43 میلیارد ریال کالای قاچاق در بندرلنگه
فرمانده مرزبانی استان هرمزگان گفت: طی عملیاتی روز گذشته مرزبانان پایگاه دریابانی بندرلنگه موفق به کشف بالغ بر 43 میلیارد ریال کالای قاچاق و دستگیری یک متهم شدند.

کشف بیش از 43 میلیارد ریال کالای قاچاق در بندرلنگه

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان گفت: طی عملیاتی روز گذشته مرزبانان پایگاه دریابانی بندرلنگه موفق به کشف بالغ بر 43 میلیارد ریال کالای قاچاق و دستگیری یک متهم شدند.
کشف بیش از 43 میلیارد ریال کالای قاچاق در بندرلنگه

View more posts from this author