کشف بیش از 30 هزار لیتر گازوئیل سوخت قاچاق در مرند

کشف بیش از 30 هزار لیتر گازوئیل سوخت قاچاق در مرند
فرمانده انتظامی مرند از کشف 30 هزار و 369 لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.

کشف بیش از 30 هزار لیتر گازوئیل سوخت قاچاق در مرند

فرمانده انتظامی مرند از کشف 30 هزار و 369 لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.
کشف بیش از 30 هزار لیتر گازوئیل سوخت قاچاق در مرند

View more posts from this author