کشف بیش از 2 تن مواد مخدر در خاش و ایرانشهر/ کشف 4 قبضه سلاح جنگی

کشف بیش از 2 تن مواد مخدر در خاش و ایرانشهر/ کشف 4 قبضه سلاح جنگی
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف 2 تن و 257 کیلوگرم مواد مخدر درخاش و ایرنشهر خبر داد.

کشف بیش از 2 تن مواد مخدر در خاش و ایرانشهر/ کشف 4 قبضه سلاح جنگی

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف 2 تن و 257 کیلوگرم مواد مخدر درخاش و ایرنشهر خبر داد.
کشف بیش از 2 تن مواد مخدر در خاش و ایرانشهر/ کشف 4 قبضه سلاح جنگی

View more posts from this author