کشف بیش از 1500 کیلوگرم انواع مواد مخدر در لارستان

کشف بیش از 1500 کیلوگرم انواع مواد مخدر در لارستان
فرمانده انتظامی استان فارس از درگیری مسلحانه با قاچاقچیان و سوداگران مرگ و کشف یک‌ تن و 523 کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان لارستان خبر داد.

کشف بیش از 1500 کیلوگرم انواع مواد مخدر در لارستان

فرمانده انتظامی استان فارس از درگیری مسلحانه با قاچاقچیان و سوداگران مرگ و کشف یک‌ تن و 523 کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان لارستان خبر داد.
کشف بیش از 1500 کیلوگرم انواع مواد مخدر در لارستان

View more posts from this author