کشف بیش از 100 کیلوگرم موادمخدر در زاهدان

کشف بیش از 100 کیلوگرم موادمخدر در زاهدان
فرمانده انتظامی زاهدان از کشف 101 کیلو و 500 گرم تریاک توسط ماموران پاسگاه چشمه زیارت از یک دستگاه خودرو پژو 405 خبر داد.

کشف بیش از 100 کیلوگرم موادمخدر در زاهدان

فرمانده انتظامی زاهدان از کشف 101 کیلو و 500 گرم تریاک توسط ماموران پاسگاه چشمه زیارت از یک دستگاه خودرو پژو 405 خبر داد.
کشف بیش از 100 کیلوگرم موادمخدر در زاهدان

View more posts from this author