کشف بیش از یک تن موادمخدر و دستگیری 5 قاچاقچی در جنوب شرق کشور

کشف بیش از یک تن موادمخدر و دستگیری 5 قاچاقچی در جنوب شرق کشور
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از انهدام یک باند مسلح مواد مخدر و کشف یک تن و 500 کیلوگرم مواد افیونی و دستگیری پنج قاچاقچی در یک درگیری مسلحانه خبر داد.

کشف بیش از یک تن موادمخدر و دستگیری 5 قاچاقچی در جنوب شرق کشور

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از انهدام یک باند مسلح مواد مخدر و کشف یک تن و 500 کیلوگرم مواد افیونی و دستگیری پنج قاچاقچی در یک درگیری مسلحانه خبر داد.
کشف بیش از یک تن موادمخدر و دستگیری 5 قاچاقچی در جنوب شرق کشور

View more posts from this author