کشف بیش از یک تن تریاک از یک منزل مسکونی

کشف بیش از یک تن تریاک از یک منزل مسکونی
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان گفت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان خاش در بازرسی از یک منزل مسکونی در منطقه «دهانه درا» موفق به کشف یک تن و 77 کیلوگرم تریاک شدند.

کشف بیش از یک تن تریاک از یک منزل مسکونی

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان گفت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان خاش در بازرسی از یک منزل مسکونی در منطقه «دهانه درا» موفق به کشف یک تن و 77 کیلوگرم تریاک شدند.
کشف بیش از یک تن تریاک از یک منزل مسکونی

View more posts from this author