کشف انبار بزرگ کالای قاچاق در اسلامشهر

کشف انبار بزرگ کالای قاچاق در اسلامشهر
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از کشف انبار بزرگ کالای قاچاق به ارزش 8 میلیارد ریال و دستگیری یک قاچاقچی در شهرستان اسلامشهر خبر داد.

کشف انبار بزرگ کالای قاچاق در اسلامشهر

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از کشف انبار بزرگ کالای قاچاق به ارزش 8 میلیارد ریال و دستگیری یک قاچاقچی در شهرستان اسلامشهر خبر داد.
کشف انبار بزرگ کالای قاچاق در اسلامشهر

View more posts from this author