کشف اختلاس 50 میلیارد ریالی در بابلسر

کشف اختلاس 50 میلیارد ریالی در بابلسر
فرمانده انتظامی مازندران از کشف اختلاس 50 میلیارد ریالی در یکی از بانک‌های بابلسر و دستگیری مسؤول این بانک خبر داد.

کشف اختلاس 50 میلیارد ریالی در بابلسر

فرمانده انتظامی مازندران از کشف اختلاس 50 میلیارد ریالی در یکی از بانک‌های بابلسر و دستگیری مسؤول این بانک خبر داد.
کشف اختلاس 50 میلیارد ریالی در بابلسر

View more posts from this author