کشف اختلاس 12 میلیارد ریالی در مازندران

کشف اختلاس 12 میلیارد ریالی در مازندران
فرمانده انتظامی مازندران از شناسایی و دستگیری متهم به اختلاس 12 میلیارد ریالی در یکی از ادارات عباس‌آباد خبر داد.

کشف اختلاس 12 میلیارد ریالی در مازندران

فرمانده انتظامی مازندران از شناسایی و دستگیری متهم به اختلاس 12 میلیارد ریالی در یکی از ادارات عباس‌آباد خبر داد.
کشف اختلاس 12 میلیارد ریالی در مازندران

View more posts from this author