کشف آثار تاریخی هزاره قبل از میلاد در البرز

کشف آثار تاریخی هزاره قبل از میلاد در البرز
فرمانده انتظامی شهرستان البرز از کشف 3 عدد آثار تاریخی مربوط به هزاره قبل از میلاد در این شهرستان خبر داد.

کشف آثار تاریخی هزاره قبل از میلاد در البرز

فرمانده انتظامی شهرستان البرز از کشف 3 عدد آثار تاریخی مربوط به هزاره قبل از میلاد در این شهرستان خبر داد.
کشف آثار تاریخی هزاره قبل از میلاد در البرز

View more posts from this author