کشت گل محمدی در هزار هکتار اراضی شیبدار ساری

کشت گل محمدی در هزار هکتار اراضی شیبدار ساری
فرماندار شهرستان ساری از کشت گل‌محمدی در یک‌هزار هکتار اراضی شیبدار مرکز استان خبر داد.

کشت گل محمدی در هزار هکتار اراضی شیبدار ساری

فرماندار شهرستان ساری از کشت گل‌محمدی در یک‌هزار هکتار اراضی شیبدار مرکز استان خبر داد.
کشت گل محمدی در هزار هکتار اراضی شیبدار ساری

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author