کشت نشایی در 2 هزار هکتار از اراضی زراعی همدان/ تولید نشاء مکانیزه در گلخانه‎ها

کشت نشایی در 2 هزار هکتار از اراضی زراعی همدان/ تولید نشاء مکانیزه در گلخانه‎ها
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان همدان گفت: بیش از 2 هزار هکتار از اراضی زراعی استان به صورت نشایی کشت می‎شود.

کشت نشایی در 2 هزار هکتار از اراضی زراعی همدان/ تولید نشاء مکانیزه در گلخانه‎ها

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان همدان گفت: بیش از 2 هزار هکتار از اراضی زراعی استان به صورت نشایی کشت می‎شود.
کشت نشایی در 2 هزار هکتار از اراضی زراعی همدان/ تولید نشاء مکانیزه در گلخانه‎ها

خرید vpn لینوکس

افق

View more posts from this author