کشاورزان خوزستان به سمت تولید محصول سبز بروند

کشاورزان خوزستان به سمت تولید محصول سبز بروند
مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در امور محیط زیست و سلامت غذا گفت: کشاورزان خوزستان به سمت تولید محصول سبز بروند.

کشاورزان خوزستان به سمت تولید محصول سبز بروند

مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در امور محیط زیست و سلامت غذا گفت: کشاورزان خوزستان به سمت تولید محصول سبز بروند.
کشاورزان خوزستان به سمت تولید محصول سبز بروند

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *