کسب 31 مدال توسط تیم شنای جانبازان خراسان رضوی در مسابقات بین‌المللی آلمان

کسب 31 مدال توسط تیم شنای جانبازان خراسان رضوی در مسابقات بین‌المللی آلمان
مدیر تربیت‌بدنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از کسب 31 مدال توسط تیم شنای جانبازان و معلولان استان در مسابقات بین‌المللی آلمان خبر داد.

کسب 31 مدال توسط تیم شنای جانبازان خراسان رضوی در مسابقات بین‌المللی آلمان

مدیر تربیت‌بدنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از کسب 31 مدال توسط تیم شنای جانبازان و معلولان استان در مسابقات بین‌المللی آلمان خبر داد.
کسب 31 مدال توسط تیم شنای جانبازان خراسان رضوی در مسابقات بین‌المللی آلمان

اسکای نیوز

View more posts from this author