کسب 28 مدال طلا توسط خوزستانی‌ها در مسابقات اتومبیلرانی

کسب 28 مدال طلا توسط خوزستانی‌ها در مسابقات اتومبیلرانی
دبیر هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی خوزستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون 48 ورزشکار از خوزستان عازم رقابت‌های کشوری شدند که حاصل تلاش آن‌ها 28 مدال طلا بوده است.

کسب 28 مدال طلا توسط خوزستانی‌ها در مسابقات اتومبیلرانی

دبیر هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی خوزستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون 48 ورزشکار از خوزستان عازم رقابت‌های کشوری شدند که حاصل تلاش آن‌ها 28 مدال طلا بوده است.
کسب 28 مدال طلا توسط خوزستانی‌ها در مسابقات اتومبیلرانی

View more posts from this author