کسب رتبه نخست شهرستان سیمرغ در کمک به بازسازی عتبات‌ عالیات

کسب رتبه نخست شهرستان سیمرغ در کمک به بازسازی عتبات‌ عالیات
فرماندار شهرستان سیمرغ گفت: شهرستان سیمرغ با توجه به نسبت جمعیتی، رتبه نخست کشوری را در کمک به بازسازی عتبات عالیات به دست آورده است.

کسب رتبه نخست شهرستان سیمرغ در کمک به بازسازی عتبات‌ عالیات

فرماندار شهرستان سیمرغ گفت: شهرستان سیمرغ با توجه به نسبت جمعیتی، رتبه نخست کشوری را در کمک به بازسازی عتبات عالیات به دست آورده است.
کسب رتبه نخست شهرستان سیمرغ در کمک به بازسازی عتبات‌ عالیات

خرید بک لینک

میهن دانلود

View more posts from this author