کسب رتبه برتر کرمان در کاهش نرخ وقوع جرائم

کسب رتبه برتر کرمان در کاهش نرخ وقوع جرائم
معاون اجتماعی ناجا با اشاره به کاهش نرخ وقوع جرائم و افزایش کشفیات جرم در استان کرمان گفت: استان کرمان از لحاظ تأمین امنیت در سطح کشور رتبه برتر را کسب کرده است.

کسب رتبه برتر کرمان در کاهش نرخ وقوع جرائم

معاون اجتماعی ناجا با اشاره به کاهش نرخ وقوع جرائم و افزایش کشفیات جرم در استان کرمان گفت: استان کرمان از لحاظ تأمین امنیت در سطح کشور رتبه برتر را کسب کرده است.
کسب رتبه برتر کرمان در کاهش نرخ وقوع جرائم

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *