کسب اولین طلای مسابقات بین‌المللی پاورلیفتینگ بانوان توسط بانوی مشهدی

کسب اولین طلای مسابقات بین‌المللی پاورلیفتینگ بانوان توسط بانوی مشهدی
بانوی پرورش‌اندام‌کار مشهدی اولین مدال طلای مسابقات بین‌المللی پاورلیفتینگ را کسب کرد.

کسب اولین طلای مسابقات بین‌المللی پاورلیفتینگ بانوان توسط بانوی مشهدی

بانوی پرورش‌اندام‌کار مشهدی اولین مدال طلای مسابقات بین‌المللی پاورلیفتینگ را کسب کرد.
کسب اولین طلای مسابقات بین‌المللی پاورلیفتینگ بانوان توسط بانوی مشهدی

View more posts from this author