کرسی تلاوت قرآن کریم در بندر کنگ برگزار می‌شود

کرسی تلاوت قرآن کریم در بندر کنگ برگزار می‌شود
مسؤول موسسه قرآنی منهج الحیات بندر کنگ از برگزاری کرسی تلاوت قرآن کریم، همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان در سه مسجد اهل سنت این بندر خبر داد.

کرسی تلاوت قرآن کریم در بندر کنگ برگزار می‌شود

مسؤول موسسه قرآنی منهج الحیات بندر کنگ از برگزاری کرسی تلاوت قرآن کریم، همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان در سه مسجد اهل سنت این بندر خبر داد.
کرسی تلاوت قرآن کریم در بندر کنگ برگزار می‌شود

خبر جدید

View more posts from this author