کرانچار: همانند شیرهای زخمی به میدان می‌رویم/ 5 گل در 2 بازی اصلاً قابل قبول نیست

کرانچار: همانند شیرهای زخمی به میدان می‌رویم/ 5 گل در 2 بازی اصلاً قابل قبول نیست
سرمربی سپاهان گفت: احسان با توصیه برخی‌ افراد برای تثبیت جایگاه خود در تیم ملی تصمیم گرفت که فوتبالش را در اروپا ادامه دهد که این تصمیم تبعاتی دارد، نمی‌دانم چرا واسطه‌ها بندی را در قرارداد این بازیکنان برای بازی نکردن مقابل رژیم صهیونیستی نمی‌گنجانند؟

کرانچار: همانند شیرهای زخمی به میدان می‌رویم/ 5 گل در 2 بازی اصلاً قابل قبول نیست

سرمربی سپاهان گفت: احسان با توصیه برخی‌ افراد برای تثبیت جایگاه خود در تیم ملی تصمیم گرفت که فوتبالش را در اروپا ادامه دهد که این تصمیم تبعاتی دارد، نمی‌دانم چرا واسطه‌ها بندی را در قرارداد این بازیکنان برای بازی نکردن مقابل رژیم صهیونیستی نمی‌گنجانند؟
کرانچار: همانند شیرهای زخمی به میدان می‌رویم/ 5 گل در 2 بازی اصلاً قابل قبول نیست

View more posts from this author