کتاب گلابند جوزقند در دلیجان رونمایی شد

کتاب گلابند جوزقند در دلیجان رونمایی شد
مراسم رونمایی از کتاب گلابند جوزقند و محفل شعر و داستان در دلیجان برگزار شد.

کتاب گلابند جوزقند در دلیجان رونمایی شد

مراسم رونمایی از کتاب گلابند جوزقند و محفل شعر و داستان در دلیجان برگزار شد.
کتاب گلابند جوزقند در دلیجان رونمایی شد

View more posts from this author