کبدی بانوان ایران از فینال باز ماند/ باخت تلخ کبدی ایران از کره‌جنوبی

کبدی بانوان ایران از فینال باز ماند/ باخت تلخ کبدی ایران از کره‌جنوبی
تیم کبدی زنان ایران در دیدار نیمه نهایی رقابت‌های کبدی قهرمانی آسیا که به میزبانی گرگان در حال برگزاری است از کره جنوبی شکست خورد و به فینال نرسید.

کبدی بانوان ایران از فینال باز ماند/ باخت تلخ کبدی ایران از کره‌جنوبی

تیم کبدی زنان ایران در دیدار نیمه نهایی رقابت‌های کبدی قهرمانی آسیا که به میزبانی گرگان در حال برگزاری است از کره جنوبی شکست خورد و به فینال نرسید.
کبدی بانوان ایران از فینال باز ماند/ باخت تلخ کبدی ایران از کره‌جنوبی

View more posts from this author