کاپ جام حذفی فوتبال رونمایی شد

کاپ جام حذفی فوتبال رونمایی شد
آئین رونمایی از کاپ جام حذفی فوتبال با حضور مسؤولان و اقشار مختلف مردم در شلمچه برگزار شد.

کاپ جام حذفی فوتبال رونمایی شد

آئین رونمایی از کاپ جام حذفی فوتبال با حضور مسؤولان و اقشار مختلف مردم در شلمچه برگزار شد.
کاپ جام حذفی فوتبال رونمایی شد

View more posts from this author