کاهش 9.1 درصدی طلاق در همدان/ عبور 2 میلیون زائر اربعین از همدان به سمت عراق

کاهش 9.1 درصدی طلاق در همدان/ عبور 2 میلیون زائر اربعین از همدان به سمت عراق
معاون سیاسی- اجتماعی فرماندار همدان گفت: واقعه طلاق در نیمه نخست امسال در همدان 9.1 درصد کاهش داشته است.

کاهش 9.1 درصدی طلاق در همدان/ عبور 2 میلیون زائر اربعین از همدان به سمت عراق

معاون سیاسی- اجتماعی فرماندار همدان گفت: واقعه طلاق در نیمه نخست امسال در همدان 9.1 درصد کاهش داشته است.
کاهش 9.1 درصدی طلاق در همدان/ عبور 2 میلیون زائر اربعین از همدان به سمت عراق

View more posts from this author