کاهش 3 درصدی پرت آب در تویسرکان / اصلاح 500 متر از شبکه‌های فرسوده آب

کاهش 3 درصدی پرت آب در تویسرکان / اصلاح 500 متر از شبکه‌های فرسوده آب
مدیر شرکت آب و فاضلاب تویسرکان از کاهش سه درصدی پرت آب در سه ماهه نخست امسال در شهرستان تویسرکان خبر داد.

کاهش 3 درصدی پرت آب در تویسرکان / اصلاح 500 متر از شبکه‌های فرسوده آب

مدیر شرکت آب و فاضلاب تویسرکان از کاهش سه درصدی پرت آب در سه ماهه نخست امسال در شهرستان تویسرکان خبر داد.
کاهش 3 درصدی پرت آب در تویسرکان / اصلاح 500 متر از شبکه‌های فرسوده آب
سون وی پی ان

سیستم اطلاع رسانی

View more posts from this author