کاهش 10 درصدی واردات دارو/ مجوز آنلاین برای واردات صادر شود

کاهش 10 درصدی واردات دارو/ مجوز آنلاین برای واردات صادر شود
نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس از کاهش پنج تا 10 درصدی واردات دارو به کشور خبر داد و گفت: باید مجوز آنلاین برای واردات صادر شود.

کاهش 10 درصدی واردات دارو/ مجوز آنلاین برای واردات صادر شود

نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس از کاهش پنج تا 10 درصدی واردات دارو به کشور خبر داد و گفت: باید مجوز آنلاین برای واردات صادر شود.
کاهش 10 درصدی واردات دارو/ مجوز آنلاین برای واردات صادر شود

View more posts from this author