کاهش صادرات سیمان به اقتصاد آذربایجان غربی لطمه می‌زند

کاهش صادرات سیمان به اقتصاد آذربایجان غربی لطمه می‌زند
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری آذربایجان غربی گفت: کاهش صادرات سیمان از استان به عراق به اقتصاد استان لطمه می‌زند و درصورت وجود نداشتن محل برای صادرات سیمان شاهد بیکاری افراد زیادی خواهیم بود.

کاهش صادرات سیمان به اقتصاد آذربایجان غربی لطمه می‌زند

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری آذربایجان غربی گفت: کاهش صادرات سیمان از استان به عراق به اقتصاد استان لطمه می‌زند و درصورت وجود نداشتن محل برای صادرات سیمان شاهد بیکاری افراد زیادی خواهیم بود.
کاهش صادرات سیمان به اقتصاد آذربایجان غربی لطمه می‌زند

View more posts from this author