کاهش حمل کالاهای وارداتی به میزان تقریبی 9 درصد / کاهش حمل 8 درصدی فرآورده‌های نفتی در سال 95

کاهش حمل کالاهای وارداتی به میزان تقریبی 9 درصد / کاهش حمل 8 درصدی فرآورده‌های نفتی در سال 95
مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان هرمزگان از کاهش حمل کالاهای وارداتی به میزان تقریبی 9 درصد با استفاده از کامیون و کاهش 8.6 درصد مصرف بارنامه در دو ماه اول سال جاری خبر داد.

کاهش حمل کالاهای وارداتی به میزان تقریبی 9 درصد / کاهش حمل 8 درصدی فرآورده‌های نفتی در سال 95

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان هرمزگان از کاهش حمل کالاهای وارداتی به میزان تقریبی 9 درصد با استفاده از کامیون و کاهش 8.6 درصد مصرف بارنامه در دو ماه اول سال جاری خبر داد.
کاهش حمل کالاهای وارداتی به میزان تقریبی 9 درصد / کاهش حمل 8 درصدی فرآورده‌های نفتی در سال 95

خرید vpn توربو

شبکه خانگی

View more posts from this author