کانون‌های فرهنگی و تبلیغی شبکه گسترش دین را تشکیل می‌دهند

کانون‌های فرهنگی و تبلیغی شبکه گسترش دین را تشکیل می‌دهند
مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: ائمه جمعه و جماعات، فارغ‌التحصیلان حوزه‌های علمیه، هیأت‌های مذهبی، کانون‌های فرهنگی و تبلیغی، انجمن‌های اسلامی شبکه گسترش تبلیغ دین را تشکیل می‌دهند.

کانون‌های فرهنگی و تبلیغی شبکه گسترش دین را تشکیل می‌دهند

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: ائمه جمعه و جماعات، فارغ‌التحصیلان حوزه‌های علمیه، هیأت‌های مذهبی، کانون‌های فرهنگی و تبلیغی، انجمن‌های اسلامی شبکه گسترش تبلیغ دین را تشکیل می‌دهند.
کانون‌های فرهنگی و تبلیغی شبکه گسترش دین را تشکیل می‌دهند

View more posts from this author