کاستی‌ها و نارسایی‌های طرح تحول نظام سلامت رفع شود

کاستی‌ها و نارسایی‌های طرح تحول نظام سلامت رفع شود
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: طرح تحول نظام سلامت خدمات ارزنده‌ای در حوزه بهداشت و درمان به مردم ارایه کرده است اما کاستی‌ها و نارسایی‌هایی دارد که باید با کمک مسؤولان رفع شود.

کاستی‌ها و نارسایی‌های طرح تحول نظام سلامت رفع شود

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: طرح تحول نظام سلامت خدمات ارزنده‌ای در حوزه بهداشت و درمان به مردم ارایه کرده است اما کاستی‌ها و نارسایی‌هایی دارد که باید با کمک مسؤولان رفع شود.
کاستی‌ها و نارسایی‌های طرح تحول نظام سلامت رفع شود

View more posts from this author