کاروان زائران پیاده حرم مطهر امام رضا(ع) -۱

کاروان زائران پیاده حرم مطهر امام رضا(ع) -۱
با فرارسیدن ایام شهادت حضرت امام رضا(ع) عاشقان و عزاداران حضرتش برای زیارت بارگاه نورانی ایشان در آخرین روز ماه صفر، جاده‌های منتهی به مشهد مقدس را پیاده‌روی می‌کنند.

کاروان زائران پیاده حرم مطهر امام رضا(ع) -۱

با فرارسیدن ایام شهادت حضرت امام رضا(ع) عاشقان و عزاداران حضرتش برای زیارت بارگاه نورانی ایشان در آخرین روز ماه صفر، جاده‌های منتهی به مشهد مقدس را پیاده‌روی می‌کنند.
کاروان زائران پیاده حرم مطهر امام رضا(ع) -۱

View more posts from this author