کاتسا، قانونی کاملا ظالمانه برای آسیب‌زدن به توان دفاعی کشور است/ تحریم‌ها خللی در ادامه مسیر راه انقلاب ایجاد نمی‌کند

کاتسا، قانونی کاملا ظالمانه برای آسیب‌زدن به توان دفاعی کشور است/ تحریم‌ها خللی در ادامه مسیر راه انقلاب ایجاد نمی‌کند
نماینده مردم کاشمر، خلیل‌آباد و بردسکن در مجلس شورای اسلامی کاتسا را قانونی کاملا ظالمانه علیه نیروهای مسلح به‌ویژه سپاه پاسداران و برای آسیب‌زدن به توان دفاعی کشور دانست و گفت: تحریم‌های ظالمانه خللی در ادامه مسیر راه انقلاب ایجاد نخواهد کرد.

کاتسا، قانونی کاملا ظالمانه برای آسیب‌زدن به توان دفاعی کشور است/ تحریم‌ها خللی در ادامه مسیر راه انقلاب ایجاد نمی‌کند

نماینده مردم کاشمر، خلیل‌آباد و بردسکن در مجلس شورای اسلامی کاتسا را قانونی کاملا ظالمانه علیه نیروهای مسلح به‌ویژه سپاه پاسداران و برای آسیب‌زدن به توان دفاعی کشور دانست و گفت: تحریم‌های ظالمانه خللی در ادامه مسیر راه انقلاب ایجاد نخواهد کرد.
کاتسا، قانونی کاملا ظالمانه برای آسیب‌زدن به توان دفاعی کشور است/ تحریم‌ها خللی در ادامه مسیر راه انقلاب ایجاد نمی‌کند

View more posts from this author